معمولا عکاسان تازه کار در عکاسی پرتره (چهره) دچار سردرگمی شده و اشتباهاتی انجام می دهند که در زیر به ده مورد از مهمترین آنها اشاره می کنیم و راه حل دوری از هر یک را نیز بررسی می کنیم: عکاسی واید (Wide) عدم وضوح چشم ها عمق میدان زیاد اشیا نامناسب اطراف یا پشت سر سوژه عمق میدان بسیار کم ارتفاع نامناسب دوربین سایه های تند قرمزی چشم ها (Red Eye) جزییات بیش از… ادامه مطلب »
هر چند تنظیمات اتوماتیک دوربین های جدید در بسیاری از موارد به درستی فلش دوربین را فعال و غیرفعال می کنند ولی با این وجود مواردی هم هستند که در صورتی که تشخیص لزوم استفاده از فلش به عهده خود دوربین گذاشته شود نتیجه باعث رضایت عکاس نخواهد بود. با هم 8 مورد از رایج ترین مواردی که عکاسان در استفاده از فلش دچار خطا می شوند را بررسی می کنیم: ادامه مطلب »