سرعت شاتر یا شاتر اسپید یا زمان نوردهی، یکی از سه ضلع مثلث نوردهی است. در اکثر موارد فاکتور مهمی است که عکاس باید بصورت دستی و با در نظر گرفتن خروجی مورد انتظار خود تنظیم کند. شاتر چیست شاتر پرده ای است فلزی و چند تکه (کرکره ای) مابین سنسور دوربین و لنز و باعث کنترل مقدار نور ورودی به دوربین می شود. در هر عکس زمان باز ماندن شاتر بوسیله عکاس و یا… ادامه مطلب »
هر چند تنظیمات اتوماتیک دوربین های جدید در بسیاری از موارد به درستی فلش دوربین را فعال و غیرفعال می کنند ولی با این وجود مواردی هم هستند که در صورتی که تشخیص لزوم استفاده از فلش به عهده خود دوربین گذاشته شود نتیجه باعث رضایت عکاس نخواهد بود. با هم 8 مورد از رایج ترین مواردی که عکاسان در استفاده از فلش دچار خطا می شوند را بررسی می کنیم: ادامه مطلب »