اگر کمی دقت کنید در اطراف خود مثلث های بسیاری را پیدا خواهید کرد، در این مطلب سعی می کنیم استفاده از مثلث در ترکیب بندی عکس هایمان را تمرین کنیم. مثلث ها بهترین گزینه برای ادغام ترکیب های مختلف مانند خطوط و مسیرها هستند. استفاده از مثلث برای جلب نظر بیننده به سمت سوژه مورد نظر ما در عکس بسیار مفید است. بهترین کاری که با مثلث می توانید بکنید ثبت یک عکس پایدار… ادامه مطلب »