دیافراگم چیست؟

دیافراگم یک دریچه در لنز است که از طریق آن نور وارد دوربین می شود. درست مثل چشم انسان که با تنگ کردن مردمک در محیط های روشن و باز کردن آن در محیط های تاریک نور ورودی به چشم را کنترل می کند و باعث می شود در اکثر محیط ها بخوبی ببینیم، در عکاسی این وظیفه بر عهده دیافراگم است.